Hemtjänst

Allas vård och omsorg i Mälardalen AB

An elderly russian woman sitting at the kitchen table.

Hemtjänst kan vara ett alternativ för dig som vill bo kvar hemma, men behöver hjälp med de vardagliga sysslorna. Vi arbetar i ert hem på era villkor!

Exempel på insatser som vi kan hjälpa dig med:

- Personlig omvårdnad. Det kan innebära hjälp med att äta och dricka, att sköta personlig hygien, få stöd i samband med måltider, få besök av någon som tittar till en eller få hjälp med aktiviteter och social samvaro.

- Serviceinsatser såsom praktisk hjälp med bostadens skötsel, tvätt, inköp, promenader, hjälp att göra ärenden på post och bank och tillredning av måltider.

- Ledsagning.

- Anhörigavlösning.

Innan vi påbörjar ett uppdrag bokar vi ett hembesök med kunden för att gå igenom behov och önskemål.

En av våra medarbetare blir din kontaktperson och tillsammans planerar ni hur du vill att insatserna ska utföras utifrån dina behov och beviljade insatser. Detta skrivs ner i en så kallad genomförandeplan som alla medarbetare därefter kommer att arbeta efter hos dig.

Behöver dina nära och
kära vård?