Hemsjukvård

Allas vård och omsorg i Mälardalen AB

Portrait of an elderly grandmother with an unrecognizable adult granddaughter at home.

Hemsjukvård direkt i hemmet.

Vi har en sjuksköterska som kan bistå med hälso – och sjukvårdinsatser. Hemsjukvård till dig som har ett Sol-beslut.

Exempel på insatser som vi kan hjälpa dig med i hemmet är:

• Sårvård
• Läkemedelshantering
• Hjälpmedel
• Provtagning
• Skötsel av kateter och sond

Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård du behöver hemma istället för att åka till vårdcentralen, husläkarmottagningen eller bli inlagd på sjukhus. För att du ska bli inskriven i hemsjukvården ska du ha svårt att själv ta dig till vårdcentralen, husläkarmottagningen eller sjukhuset.

Behöver dina nära och
kära vård?