Vårfrugatan 2a, 74354 Enköping
072-849 45 94

Vårdens rop efter rätt kompetens

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Vårdyrket kräver allt mer av de anställda i tider när befolkningen växer samtidigt som vi ställer allt högre krav på vad vården ska leverera. Möjligheterna till ett friskare och längre liv ökar, men kompetensbristen inom vården blir samtidigt ett allt större problem runt om i vårt land.

För Elvir Blazevic på Allas Vård och Omsorg i Enköping är problemet inget nytt men han upplever att det blir allt svårare att rekrytera personal:

-Vi upplever dessvärre att intresset ofta är svalt när vi annonserar ut tjänster. Det är vi inte ensamma om i branschen. Många känner att det är svårt att hitta nya vårdbiträden, sjuksköterskor och undersköterskor.

Elvir beskriver även hur problemet är större för många på mindre orter, och att många av de som söker inte har någon form av vårdutbildning.

Vårdens rop efter rätt kompetens

Vi upplever dessvärre att intresset ofta är svalt när vi annonserar ut tjänster. Det är vi inte ensamma om i branschen,
säger Elvir Blazevic

-Det blir även vanligare att en växande del av de ansökande inte har någon form av vårdutbildning. Vi ser tydliga indikationer på att det blir svårare för varje år som går att hitta rätt folk, och det gäller de flesta vårdyrkena, förklarar Elvir.

Även de som utbildar inom vård och omsorg delar bilden av att det minskande intresset är ett stort problem. Att yrket är och blir allt mer krävande, är en faktor, men även vissa missuppfattningar kring vad en utbildning inom vård- och omsorg kan leda till, bidrar också till minskat söktryck.

-Vi märker att många inte tror att de får högskolebehörighet på vård- och omsorgsprogrammet. Det är ju inte sant men bidrar till allt vissa grupper väljer bort den här utbildningen, berättar Åsa Furevik, lärare på vård- och omsorgsprogrammet på Carl Wahren-gymnasiet i Norrtälje. De flesta av våra elever får också jobb direkt efter avslutade studier, vilket borde leda till att fler vill utbilda sig inom de här yrkena.

Med rådande osäkerhet för många företag inom välfärden hotas antalet arbetsgivare inom vårdyrket att minska, något som kan få effekter på intresset att utbilda sig inom vård och omsorg. Vårdyrket är både fysiskt och psykisk påfrestande i många avseende och arbetsmiljöfrågan står högre upp på dagordningen än på länge.

-Arbetsmiljön är något vi kan jobba med här och nu för att göra den här typen av yrke mer attraktivt, berättar Elvir. Arbetsmiljön måste förbättras inom vården, och det här är något jag och många kollegor inom branschen jobbar hårt med

Både Elvir och Åsa är eniga om att det krävs bättre koppling mellan studier och arbetsmarknad för att dels slå hål på myter kring vad yrket innebär i praktiken, men även för att kunna skapa bättre matchning. Båda beskriver hur intresset för att underlätta mötet mellan arbetsgivare och studenter nu ökar och att allt fler belyser vikten av detta. En utveckling som nu välkomnas av många. Det är av stor vikt för att upprätthålla kvaliteten inom välfärden och därmed av stor vikt för oss alla.

Lucas Kramer