Vårfrugatan 2a, 74354 Enköping
072-849 45 94

Klagomål och synpunkter

Allas vård och omsorg i Mälardalen AB

Klagomål och synpunkter

Om du har synpunkter eller klagomål på vårt arbete och dess utförande är vi tacksamma om du delar med dig till oss. Vi tycker att det är värdefullt att ta del av dina tankar, idéer och klagomål. Det ger oss en chans att utveckla och förbättra verksamheten.

Vi ser helst att du skriver ner dina synpunkter på blanketten som finns i kundpärmen hemma hos dig. Du kan lämna blanketten till någon av de anställda. Det går också bra att ta kontakt med verksamhetsansvarig på telefon 070 7744045 eller via e-post info@allasvardomsorg.se.  Ett tredje sätt är att använda kontaktformuläret på vår webbplats.

Varje månad görs en sammanställning av synpunkter och klagomål som tas upp vid våra arbetsplatsträffar. Alla medarbetare blir på så sätt involverade i processen hur vi kan förbättra oss. Relevanta åtgärder sätts in så snabbt som möjligt och utvärderas kontinuerligt.

Registrerade personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL) och sekretesslagens bestämmelser.

Formulärtjänst
Adress

Tallbacksvägen 11,
749 42 Enköping

Telefon

072-849 45 94

E-post

info@allasvardomsorg.se